Greencraft Wicca

Wicca is in essentie een ervaringsreligie. Het ervaren van de wereld en de natuur om je heen, zonder de dualiteit en gelijkwaardigheid van de Godin en de God uit het oog te verliezen. Om deze verbinding met het sacrale in de natuur te ervaren, komen Wicca’s dikwijls samen in groepen, die covens worden genoemd. We komen samen tijdens de volle maan en/of bij het wisselen van de seizoenen.

Greencraft Wicca is een Wicca traditie gebaseerd op Alexandrian Wicca en is ontstaan vanuit de behoefte om de Alexandrian Wicca traditie verder uit te bouwen en meer te verbinden met de natuur. Dit is terug te zien in de Keltische Bomenkalender en een Keltisch geïnspireerde kabbalistische Levensboom waar we in Greencraft gebruik van maken. Voor de namen van godinnen en goden proberen we ons te laten inspireren door ons Keltische verleden en de sporen van de Noords-Germaanse religie die nog in onze tradities, folklore en gebruiken terug te vinden zijn. Maar ook het Griekse, Romeinse en Egyptische pantheon komen er aan bod.

Greencraft verenigt een aantal covens in Vlaanderen, Nederland en Spanje. Hoewel de covens autonoom zijn, wordt samenwerking en wederzijds bezoek aangemoedigd. De jaarfeesten bij het wisselen van de seizoenen, ook wel Sabbats genoemd, zijn gelegenheden bij uitstek waarbij verschillende covens elkaar ontmoeten om die samen te vieren. Ook is er één maal per jaar een Greencraft Conventie waarbij alle Greencraft covens elkaar ontmoeten voor rituelen, workshops en gezellig samenzijn.

Vanuit meerdere covens worden Boomwandelingen georganiseerd. De ideale gelegenheid als een ontmoetingsplaats voor leden van verschillende covens en geïnteresseerden met respect voor het gedachtegoed.

Lees meer …