Category Archives: Covens

Coven detailpagina’s

Eburon – Noorderkempen (Antwerpen) – neemt momenteel geen nieuwe leden aan

Welkom bij Coven Eburon, Clan van de Ever

Minstens éénmaal per maand ontmoeten wij elkaar op een sacrale open plaats in het duistere woud. Daar, in de schaduw van een reusachtige Es, willen wij ons bezinnen en Magie beoefenen. Deze Es is de Yggdrasil, de Levensboom, die door al zijn takken alle levende wezens met elkaar verbindt, voedt en koestert. Hij bevindt zich op het pad van Mars naar Jupiter en vormt een evenwicht van strijdbaarheid en macht. Het is het pad van de Gerechtigheid waar de Keltische Kreiddylad regeert : overvloed schenkend maar ook waakzaam. Zij wordt geassocieerd met de Griekse Godin Nemesis en indien nodig aarzelt zij niet om met harde hand het Zwaard der Rechtvaardigheid te hanteren. Onder de levensboom wroet de Ever in de aarde. Hij vindt dingen waar anderen ongevoelig aan voorbijgaan en hij stopt niet met zoeken tot hij de waarheid weet. Onzichtbaar bevindt hij zich tussen het kreupelhout, maar indien hij bedreigd wordt verandert hij in een gevreesd tegenstander.

Een coven vol magische activiteit…

Eburon heeft bovenal respect voor de natuur en alle vormen van levende wezens. De natuurmagie die wij beoefenen wordt opgewekt door de energie van stenen, bomen, krachtdieren, kruiden en de astrale energie van ons fysieke lichaam. Het zoeken van oude wijsheden en vergeten kennis is onze passie evenals het bestuderen van mysterieuze verschijnsels en plaatsen.

Coven Eburon voor spirituele groei.

Ook hebben wij veel aandacht voor meditatie en de eigen spirituele groei van onze groepsleden. Onze cirkel steunt op een fundament van vertrouwen, vriendschap en eenheid, en evenwicht binnen de groep is heel belangrijk voor ons. Sabbats en Esbats vieren wij het liefste buiten in het bos en onder het maanlicht, al wordt de Tempel overal opgericht waar wij samenkomen. Wij zijn gevestigd in Halle-Zoersel , in het groen van de Kempen. Wij bestaan op dit ogenblik uit 11 leden. Lessen vinden plaats in de groep of via de correspondentiecursus en gaan altijd vergezeld van een intakegesprek.

Contact

  Greencraft Wicca

  Wicca is in essentie een ervaringsreligie. Het ervaren van de wereld en de natuur om je heen, zonder de dualiteit en gelijkwaardigheid van de Godin en de God uit het oog te verliezen. Om deze verbinding met het sacrale in de natuur te ervaren, komen Wicca’s dikwijls samen in groepen, die covens worden genoemd. We komen samen tijdens de volle maan en/of bij het wisselen van de seizoenen.

  Greencraft Wicca is een Wicca traditie gebaseerd op Alexandrian Wicca en is ontstaan vanuit de behoefte om de Alexandrian Wicca traditie verder uit te bouwen en meer te verbinden met de natuur. Dit is terug te zien in de Keltische Bomenkalender en een Keltisch geïnspireerde kabbalistische Levensboom waar we in Greencraft gebruik van maken. Voor de namen van godinnen en goden proberen we ons te laten inspireren door ons Keltische verleden en de sporen van de Noords-Germaanse religie die nog in onze tradities, folklore en gebruiken terug te vinden zijn. Maar ook het Griekse, Romeinse en Egyptische pantheon komen er aan bod.

  Greencraft verenigt een aantal covens in Vlaanderen, Nederland en Spanje. Hoewel de covens autonoom zijn, wordt samenwerking en wederzijds bezoek aangemoedigd. De jaarfeesten bij het wisselen van de seizoenen, ook wel Sabbats genoemd, zijn gelegenheden bij uitstek waarbij verschillende covens elkaar ontmoeten om die samen te vieren. Ook is er één maal per jaar een Greencraft Conventie waarbij alle Greencraft covens elkaar ontmoeten voor rituelen, workshops en gezellig samenzijn.

  Vanuit meerdere covens worden Boomwandelingen georganiseerd. De ideale gelegenheid als een ontmoetingsplaats voor leden van verschillende covens en geïnteresseerden met respect voor het gedachtegoed.

  Lees meer …