Ynis Witrin – Evergem (Oost Vlaanderen) – staat open voor nieuwe leden

De Clan van de Appel en de Zwaan.

Onze coven noemt Ynis Witrin

Avalon is van oudsher verbonden met Ynis Witrin, het is een mythische plaats voor ons, en voor al onze broers en zussen van de Greencraft. Ynis Witrin wordt ook wel genoemd “avalon” of het appeleiland. De appel is de boom die nieuw leven meebrengt, een krachtig begin en een keuze in schoonheid en onschuld voor wie van het eiland terugkeert vanuit de wateren van de dood naar de wereld van de mensen. Ons clandier is de zwaan en staat symbool voor zuiverheid, schoonheid en onschuld. De coven is een dochtercoven ontstaan uit de coven “Avalon”, die zelf een dochtercoven is van onze moedercoven Aurora Borealis.

Onze beschermer is Naelyn, de waterdraak

Wij, kinderen van Ynis Witrin, voelen ons beschermd door de waterdraak Naelyn. Water is het element dat bekend staat om het vertegenwoordigen van creativiteit, passie, en emoties. Het is een indrukwekkend dier met de mooiste kleurschakeringen van blauw en groen.

Zowel in het Oosten als het Westen stamt het woord ‘draakaf van een woord datduidelijk zienbetekent. De draken komen van een levensgolf die ons onbekend is. Ze bezitten wijsheid en kennis op vele esoterische gebieden. Zo bezitten ze een grote expertise op het gebied van de elementen aarde, lucht, vuur en water. Hierdoor kunnen ze je meer inzicht schenken in het werken met de elementen en alle expressievormen van de elementen, zoals watergeesten, luchtgeesten, vuursalamanders, feeën, gnomen en elfen.

De oude Keltische naam voor de Tor was Ynis Witrin, het ‘ eiland van glas. ‘ Een andere benaming naam was Caer Wydyr, het ‘Fort van Glas ‘. Alle drie de namen die gegeven werden (ynis witrin, caer wydyr en avalon) stonden archetypisch voor de ‘Andere Wereld’. Voor de Kelten, was de Tor de ingang naar Annwn, de Andere Wereld en het Paleis van Gwynn map Nudd, Afallach ‘s broer en één van de belangrijkste onderwereld-goden. Voordat het land werd drooggelegd voor landbouwgrond in latere christelijke tijden, rezen de heuvels rond Glastonbury op als eilanden uit het Westen. De rivier Brue was ooit het diepste kanaal in de ondiepe moerassen waar het toegestaan was om boten te laten passeren.

Ynis Witrin werd omringd door water en bij hoogtij overstroomden de gebieden en werd de heuvel als het ware geïsoleerd. Vanop de Tor had je namelijk de indruk dat bij windstil weer het hele gebied van glas was door het stilstaande water. Vandaar dat ‘Witrin’ of ‘Gutrin’, glasachtig betekent.

Alhoewel omringd door water, werd er in het oosten een defensieve muur opgericht, bekend als Ponter’s Ball en beschermde aldus Glastonbury van het vasteland.

Een brug, gekend als de Pomparles of Perilous bridge, was de enige droge toegansplek in het zuiden. Pomparles wordt gedacht aan de plaats waar Bedwyr uit de Arthur-legenden, het zwaard Exalibur teruggaf aan de Lady of the Lake na de slag van Camlann in 537.

Onze covensteen is de Aquamarijn Ons kasteel, Caer Wydr, is het glazen kasteel dat ligt op een feeënvesting of een kronkelvesting. Dit is het pad van evolutie die we allen met onze coven meemaken. Het is gebouwd op funderingen van de Aquamarijn, onze covensteen. Een andere naam voor aquamarijn is ‘zeewatersteen’. De naam aquamarijn is ontleend aan het latijn ‘aqua marina’. Dit betekent letterlijk zeewater. De steen heeft namelijk de kleur van de middelandse zee. Zowel de Grieken als de Romeinen gaven elkaar sieraden van aquamarijn als symbool van liefde en trouw. Voor hun was de steen een symbool van helderheid en zuiverheid. Aquamarijn is de steen van de troost. De steen helpt mensen met het verdriet om het verlies van geliefden die overgegaan zijn naar Avalon of het ‘Zomerland’.

Onze clanboom is de Appel of Quert

Ynis Witrin wordt ook het ‘Appeleiland’ genoemd. Vandaar dat we gekozen hebben voor de ‘de Appel’ als clanboom. In Greencraft wordt elk pad op de Levensboom verbonden met een boom. De Appel of Quert is het pad van Uranus naar Neptunus, het is het pad van de onschuld en de zuiverheid. Het allereerste pad vanwaar men terugkeert uit Avalon of de ‘andere wereld’ naar deze materïele wereld. De Appel gaat over intrede in een nieuwe wereld, de indaling van de ziel, het gaat over wedergeboorte. Het overhandigen van een appel was een teken van liefde. Het samen een appel eten was een teken van verbondenheid. Verbondenheid is een woord die wij, hoog in vaandel dragen. Verbonden als mensen, in hart, geest en ziel met elkaar. Verbonden met de God en de Godin, verbonden met elkaar in een cirkel.

Ons clandier is De Zwaan

Het totemdier dat ons bij al onze rituelen vergezelt en bijstaat is Zwaan. De zwaan staat voor gratie, zuiverheid, transformatie en integratie.

Het dier heeft altijd symbool gestaan voor zuiverheid en onschuld. De zwaan inspireert vele wezens met zijn bevalligheid en brengt de poëtische, kunstzinnige kant van de mens naar voren, die door hogere niveaus wordt aangestuurd. Hij spoort je aan, tijd te besteden aan de kunstzinnige kant van je ziel en die tot uitdrukking te brengen, ofwel door dans, zang, het schrijven van gedichten, schilderen of wat dan ook. De zwaan laat je, je kracht diep in je ziel zoeken. Zwaan-energie leert je om je liefde op een creatieve manier te uitten. Ze hebben een innige en oprechte relatie met hun dierbaren.

De donkere kant van de zwaan staat voor angst, twijfel aan zichzelf, diep verdriet en innerlijke eenzaamheid. Hij kan erop wijzen dat je je onbegrepen voelt, je ware natuur niet kunt leven, dat je veel geeft en weinig ontvangt.

Onze godin is Clíodhna De godin die over ons eiland waakt, is Clíodhna. In de Ierse mythologie is Clíodhna (getranscribeerd naar Cleena) een mythische koningin van de Banshees van de Tuatha dé Danann. Clíodna is de machtige banshee die als koningin regeert over de siddeog (feevrouwen van de heuvels) van South Munster. In de Ierse mythen is Clíodhna een godin van liefde en schoonheid, en de beschermheilige van County Cork. Er wordt gezegd dat ze drie felgekleurde vogels heeft die appels eten van een buitenaardse boom en wier fantastische zoete liederen de zieke mensen geneest. Degenen die de liederen hoorden, werden in een diepe slaap gesust en toen ze wakker werden, ontdekten ze dat hun ziekte was genezen.
Ze verliet eens het ‘land van belofte’ in de Andere Wereld, bekend als ‘Tir Tairngire’, om bij haar sterfelijke minnaar Ciabhán (Keevan) te zijn. Het was een geweldig offer voor een Godin uit de Andere Wereld om in het sterfelijke rijk te blijven, maar dat is wat ze koos.
Toen Ciabhán op een dag ging jagen, bleef Cliodhna aan de kust, maar werd meegesleurd door een golf die was bezworen door Manannán mac Lir, de god van de Zee. Sinds die tijd staat het getij in Glandore in Cork bekend als ‘Tonn Chlíodhna’. de Ierse legende verhaalt dat elke negende golf in een reeks de sterkste is, en staat bekend als ‘Clíodhna’s golf’.

Ons wiccapad bij de Greencrafttraditie is het gevolg van een deelname aan een cursus “Leven bij Volle maan” in het Brugse in 2000. Daar werden de fundamenten gelegd nadat enkele mensen uit die cursus toch verder wilden gaan met de materie. Op die manier werd er een groep samengesteld waarbij we opgeleid en ingewijd werden in de Greencrafttraditie. Greencraft is een vertakking van de Alexandrian traditie, onze wortels gaan, via onze moedercoven, terug tot Alex Sanders en Maxine Morris.
De Clan van de Zwaan en de Appel werd een feit in januari 2003. Onze covenstee is gelegen te Evergem, een deelgemeente van Gent. Inwijdingen en sabbats gaan meestal bij ons door. We werken voornamelijk volgens onze Greencraft traditie, vieren de jaarfeesten, de maanfeesten, bedrijven natuurmagie, koord-en kaarsenmagie en geven de kennis door van de Kabbala en Ceremoniële magie. Opleidingen gaan steeds vergezeld van een intake gesprek.

Voor het ogenblik staat de coven open voor opleidingen.

Blessed be, Freya & Finbar

 

Contact